Επικοινωνία This page as PDF

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε 2 ορόφους στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γιαννιτσών 31
Βαλκανικό Κέντρο
Κτίριο «Αριστοτέλης» (Πατρ. Κυρίλλου)
546 27 Θεσσαλονίκη

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο τηλέφωνο: +30 2310 521 648
στο FAX: +30 2310 501 983
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]