Αντιπλημ. – Εκτελούμενα Έργα This page as PDF

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

»

Βασικά στοιχεία

Προϋπολογισμός (Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 780.000,00 €

Χρηματοδότηση: Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076, ενάριθμο έργο 2003ΣΕ07600001

Ημερομηνία διαγωνισμού: 16.11.2010

Απόφαση ανάθεσης: ΕΥΔΕ/οικ182/27-01-2011

Έκπτωση δημοπρασίας : 19,47%

Ανάδοχος: Σύμπραξη: «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α- ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε.  ΥΕΤΟΣ , ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΗΛ.ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΗΜ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΡ.ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ, ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε Α.ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ – Ι.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – ΓΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ»

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 18.02.2011

Αρχική Συμβατική Προθεσμία: 18.02.2014 (36 μήνες)

Ποσό Σύμβασης (συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.): 627.841,20 €

Τελικό εγκεκριμένο ποσό εργολαβίας: το αρχικό ποσό της σύμβασης.

Πιστοποιήσεις εργασιών (τέλος B΄ τριμήνου 2013): 525.898,80 € (27ος λογαριασμός )

 

Αντικείμενο εργολαβίας

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στη σύνταξη και στον έλεγχο των μελετών, στην επίβλεψη της κατασκευής και λειτουργίας καθώς επίσης και στη διαχείριση όλων των έργων αρμοδιότητας του εργοδότη, ενώ εφόσον απαιτηθεί, υποβοηθά την Υπηρεσία στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης των σχετικών έργων όπως επίσης και τις Επιτροπές αξιολόγησης προσφορών για έργα και μελέτες που δημοπρατούνται εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο. Στο αντικείμενο του Τ.Σ. εντάσσεται και ο έλεγχος μελετών και έργων αποχέτευσης ομβρίων και μελετών αντιπλημμυρικών έργων που περιέρχονται στην Υπηρεσία συντεταγμένες από άλλους φορείς, οι οποίοι ελέγχονται και προωθούνται για έγκριση και υλοποίηση. Επίσης παρέχει την στήριξη του στα γραφεία Ποιότητας και Αντιπλημμυρικών Έργων της Υπηρεσίας.

Πρόοδος εργασιών

Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου εξελίσσονται σύμφωνα με τη σύμβαση και τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

I) Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης - Ανοικτό τμήμα εντός των ορίων των Δήμων Πολίχνης και Συκεών

 

»ΙI)

»IΙΙ)

 

ΙV) Διευθέτηση τμήματος ρέματος από Οικισμό Θέρμης ως Γήπεδο Τριαδίου, μεταξύ των Διατομών Δ142 και Δ166 στο Δ.Δ. Θέρμης

 

V) Διευθέτηση ρεμάτων περιοχής επέκτασης Δ.Δ.Θέρμης

 

VI) Αποχέτευση Ομβρίων Υδάτων του Νοτίου Τμήματος Δήμου Καλαμαριάς-Φάση Α

VIΙ) Έργα «Αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής «Χαλίλ Ντερέ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

I) Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την περιφερειακή τάφρο

ΙΙ) Έργα Διευθέτησης Περιφερειακής Τάφρου Θεσ/νίκης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου

προς ενημέρωση