Αποχέτευση This page as PDF

Μετά την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης της πρώτης φάσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του πρώτου σταδίου το 1992, μόνο το 25% της συνολικής ποσότητας των λυμάτων της πόλης διοχετεύονταν για επεξεργασία ενώ μέχρι το 2000 το υπόλοιπο 75% των αστικών λυμάτων της πόλης της Θεσ/νίκης διοχετεύονταν χωρίς καμία επεξεργασία στη θάλασσα.

Με τις παρεμβάσεις στο αποχετευτικό δίκτυο, τη λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των Τουριστικών περιοχών στη Μηχανιώνα αλλά κυρίως με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και την πλήρη λειτουργία της, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή των έργων αποχέτευσης στην ανάσχεση της υποβάθμισης των υδάτων της θάλασσας, με σκοπό την σταδιακή αποκατάσταση της ποιότητάς τους. Βέβαια η συνολική κατάσταση των υδάτων του κόλπου εξαρτάται και από αρκετές άλλες φυσικές συνθήκες και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως η ρύπανση από τα διερχόμενα πλοία, οι εισροές ρύπων μέσω των ποταμών και χειμάρρων που εκβάλουν στον σχετικά ημίκλειστο κόλπο, άλλα απόβλητα πλέον των αστικών λυμάτων, κ.ά.

Μέχρι το 2008 η διενέργεια μετρήσεων και γενικώς η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών του Θερμαϊκού ανατίθετο ανά διετία στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Έτσι, παρακολουθήθηκε και καταγράφηκε με συγκεκριμένους πλέον δείκτες, ο βαθμός και ο ρυθμός μεταβολής της ποιότητας των νερών. Από το 2008 την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση του Θερμαϊκού έχει η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.