Αποχέτευση – Φάση Α This page as PDF

 

Κατά την περίοδο 1982-1992 κατασκευάστηκαν τα έργα αποχέτευσης της πρώτης φάσης, συνολικού προϋπολογισμού 11,5 δις δρχ. που περιλαμβάνουν:

  • Τον κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) μήκους 16,2 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 11,8 είναι κατασκευασμένα σε σήραγγα.
  • Το σύνολο των συλλεκτήρων και των ωθητικών αγωγών μήκους 6,3 χιλιομέτρων που συγκεντρώνουν τα λύματα, των κατάντη του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού περιοχών.
  • Τα πέντε (5) παραλιακά αντλιοστάσια που ωθούν λύματα στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό.
  • Τα τέσσερα (4) αντλιοστάσια, τους συλλεκτήρες και τους ωθητικούς αγωγούς των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
  • Το Πρώτο Στάδιο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) με βαθμό καθαρισμού 45% το χειμώνα και 55% το καλοκαίρι για το σύνολο των αστικών λυμάτων.
  • Το δίδυμο αγωγό Γαλλικού – Αξιού μήκους 12,5 χιλιομέτρων, ο οποίος θα οδηγούσε τα επεξεργασμένα λύματα στον Αξιό ποταμό.

Παράλληλα, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), με την κατασκευή νέων χωριστικών δικτύων ακαθάρτων, την επισκευή των ήδη υφισταμένων παντορροϊκών δικτύων και τον προσανατολισμό τους προς τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό, φρόντισε ώστε μέσω αυτού, να διοχετεύονται όλα τα λύματα της πόλης προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Οι αυστηρές προδιαγραφές της συνθήκης Ramsar για την προστασία του υγροβιότοπου της ευρύτερης περιοχής του Αξιού, η μείωση των νερών του ποταμού και το ενδιαφέρον και οι ανησυχίες των κατοίκων των γύρω περιοχών, επέβαλαν τα έργα της δεύτερης φάσης.

Στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την κατασκευή των έργων της Β΄ φάσης κατασκευάστηκαν συμπληρωματικά έργα προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων δραχμών έτσι ώστε το Φεβρουάριο του 1992 η εγκατάσταση του Πρώτου Σταδίου, επεξεργαζόταν ικανοποιητικά 40.000 κυβικά μέτρα λυμάτων την ημέρα.

Στη συνέχεια, με ορισμένες βελτιώσεις υγιεινολογικής κατεύθυνσης, η παροχή αυξήθηκε σε 55.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, που αντιστοιχούσε στο 30 με 40% του συνόλου των λυμάτων της Θεσσαλονίκης και ο βαθμός καθαρισμού μετά την επεξεργασία ήταν 90% τουλάχιστον.