Ύδρευση This page as PDF

Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα

Με την ολοκλήρωση του έργου της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα δημιουργείται ένας εναλλακτικός τρόπος ύδρευσης, που αυξάνει τις διαθέσιμες παροχές και αντιμετωπίζει το πρόβλημα ύδρευσης της Θεσσαλονίκης. Το έργο ενισχύει τις υπάρχουσες πηγές που χρησιμοποιεί η Ε.Υ.Α.Θ. και κάνει σταδιακά δυνατή την αποδέσμευση μερικών από αυτές (πηγές Αραβησσού), ενώ επέτρεψε τη διακοπή της λειτουργίας των γεωτρήσεων στην περιοχή Καλοχωρίου, όπου παρατηρούνται καθιζήσεις. Παράλληλα, εξασφαλίζει την πλήρη υδροδότηση των ανατολικών περιοχών της πόλης, που παρουσίαζαν προβλήματα επάρκειας νερού.

Η «Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα», αποτελεί έργο ορόσημο για τη Θεσσαλονίκη. Εξασφαλίζει τη μελλοντική επάρκεια νερού σε μια πόλη που αναπτύσσεται πληθυσμιακά, δίνει τη δυνατότητα για τον ορθολογικό σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης και διασφαλίζει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ταυτόχρονα με την ουσιαστική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (διυλιστήρια) στο υδραγωγείο του Αλιάκμονα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και να τροφοδοτούν τη Θεσσαλονίκη με 150.000 κυβικά μέτρα νερό την ημέρα. Οι ανάγκες της πόλης σε νερό είναι περίπου 250.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, ανάλογα με την εποχή. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. βάσει του Ν. 2937/01 και σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου είναι δυνατή η επέκταση της κάλυψης και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Το σύνολο του έργου – εκτός από τα διυλιστήρια για τα οποία απαιτούνται επεκτάσεις- είναι κατασκευασμένο για παροχή 600.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την επέκταση των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων με σκοπό το διπλασιασμό της σημερινής δυναμικότητας τους, δηλαδή την επεξεργασία 300.000 κυβικών μέτρων την ημέρα, και προωθείται το αντίστοιχο έργο.